Daan Roovers, over het thema MOBILITEIT, POLITIEK en het POLITIEKE DEBAT.

Daan Roovers, is sinds maart 2019 Filosoof des Vaderlands. Zij was tot 2015 hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Zij publiceerde in 2019 met Marc van Dijk ‘Wij zijn de politiek’ en in 2017 ‘Mensen maken, nieuw licht op opvoeden’.

Toelichting: Mobiliteit is bij uitstek een domein waar individuele vrijheid botst tegen maatschappelijke grenzen (veiligheid, milieu, klimaat, files).  Je merkt dat de politiek het daar moeilijk mee heeft - niet alleen de liberalen -. Een reflectie over hoe de politiek om kan gaan met de begrenzing van haar burgers, vooral als het om mobiliteit gaat.

Naomi Jacobs, over het thema UITDAGINGEN EN KANSEN i.p.v. ANGST.

Naomi Jacobs is schrijver en filosoof. Ze promoveert op dit moment aan de TU Eindhoven op de techniekfilosofie.

Toelichting: In het debat over mobiliteit wordt regelmatig angst als wapen ingezet: angst voor een ‘verkeersinfarct’, angst om de winsten van ‘Nederland Distributieland’ te verspelen, angst voor klimaatverandering, angst voor het verlies van tijd door de versnelling. Je merkt tegelijk dat al die angstbeelden maar matig werken. Reflectie en hoe zou het anders kunnen?

Henk Oosterling, over het thema MOBILITEIT en de INCLUSIVE SAMENLEVING.

Henk Oosterling was tot 2018 universitair hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was Nederlands Kendo-kampioen, oprichter en lange tijd directeur van Rotterdam Vakmanstad. Hij publiceerde een lange reeks titels, waaronder ‘Waar geen wil is, is een weg’

Toelichting: Mobiliteit gaat ook over ongelijkheid. De ene mens heeft minder mogelijkheden dan andere: zoals de WRR al aangaf: er is vervoersarmoede. Daarnaast: de ene mens heeft meer last van mobiliteit dan de ander: mensen die langs een snelweg wonen hebben meer kans op ziektes en hebben hoe dan ook last van de mobiliteitsbehoeften van anderen. De ‘voetafdrukken’ zijn ongelijk verdeeld als het gaat om leefbaarheid, duurzaamheid, klimaat. Hoe herwinnen de zwakkeren hun rechten?

Jan Hendrik Bakker, over het thema MOBILITEIT en WONEN.

Jan-Hendrik Bakker is auteur, docent en journalist. Hij schreef onder andere ‘Welkom in Megapolis, denken over wonen, stad en toekomst’ (2008) en meer recent ‘In stilte, een filosofie van de afzondering.’

Toelichting: Hoe verhoudt mobiliteit zich tot wonen? Wonen we nog echt in een hypermobiele samenleving? Zijn er nog ‘eigen’ plekken?

Coen Simon, over het thema MOBILITEIT en SAMENLEVING.

Coen Simon is schrijver en filosoof. Hij publiceert o.a. in Trouw, het NRC en Filosofie Magazine. In 2012 won hij de Socrates Wisselbeker met zijn boek ‘En toen wisten wij alles…’. Sindsdien heeft hij vele bundels over diverse onderwerpen geschreven, waaronder ‘Oordeel zelf’ en ‘Kijk de mens'.

Toelichting: Wat verstaan we precies onder mobiliteit? Is mobiliteit niet de resultante van de behoefte van mensen om met elkaar te communiceren? Dan speelt naast de fysieke mobiliteit - “van A naar B” - ook de zo te noemen digitale mobiliteit - virtual reality, sociale media, mobieltje e.d. - een belangrijke rol. Welke rol speelt dit begrip op ons zelfbeeld en ons begrip van de samenleving? Hoe is deze verhouding gegroeid en hoe tekent dit onze verhouding tot de huidige vraagstukken in stad en land?

 

Back to Top