De digitale versie van het boek “Mobiliteit ontmoet Filosofie” is uit. Geinitieerd door NMTM is, in samenwerking met het projectteam, een meet up georganiseerd waarvan het resultaat is opgeschreven in dit boek.

Vijf filosofen laten in deze publicatie hun gedachten de vrije loop over de rol en betekenis van mobiliteit in onze complexe samenleving. De ‘blik van buiten’ is zo ontzettend belangrijk, omdat het helpt om anders naar mobiliteit te kijken en nieuwe paden te bewandelen, om zodoende niet steeds in herhalingen en veranderingen in de marge te vervallen. 

In dit verlengde worden dit jaar een aantal regionale meets georganiseerd van vakprofessionals en deze filosofen. Om zo de inzichten verkregen tijdens de eerste meet van 22 november 2019 verder te verdiepen. Wat uiteindelijk moet leiden tot een verrijking van het verkeers- en mobiliteitsbeleid.

Back to Top