Publicaties

nmtm mobiliteit ontmoet filosofie 2020In samenwerking met 5 partners organiseerden we op 22 november 2019 de meet-iup: “Mobility meets Philosophy”. Vijf filosofen lieten hun gedachten de vrije loop over de rol en betekenis van mobiliteit in onze complexe samenleving. De ‘blik van buiten’ is zo ontzettend belangrijk, omdat het helpt om anders naar mobiliteit te kijken en nieuwe paden te bewandelen, om zodoende niet steeds in herhalingen en veranderingen in de marge te vervallen.

 

Download als pdf

 

Een van de activiteiten van NMTM is het organiseren van Boostcamps die als een karavaan langs steden en regio’s trekt. Zo creëren we een reeks van challenges in steden en regio’s, waardoor innovatieve ideeën en aanpakken ontstaan die kunnen helpen bij het vorm en inhoud geven van onze mobiliteit in de toekomst. Dit boek is het resultaat van de eerste Boostcamp in Roermond, waar de karavaan van start is gegaan.  

 

Lees online

Download als pdf

  

In samenwerking met wegbeheerders (Plat- form WOW) en de ICT-branche (Nederland ICT) organiseerden we op 9 oktober 2018 een eerste meet-up: ‘Mobility meets ICT’.  De centrale vraag: hoe kunnen de domeinen mobiliteit en ICT elkaar versterken op weg naar een vitale, mobiele samenleving in 2030? Deze vraag is besproken in drie workshops met ieder een eigen thema: bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.  

 

Download als pdf

 

 

This paper tells about the important role mobility plays in our society. Mobility is seen as one of the primary survival conditions. The need for communication with social goals. A society where people cannot properly communicate with one another is not in order and not desirable.

The base for a new look at mobility is the communicative system, with the two subsystems physical traffic/transport system and digital communication system.

 

Download as pdf

 

Deze paper gaat over het levensverhaal van verkeerskunde, over transitie en een beetje over mogelijke antwoorden op een aantal vragen. 
Zwaartepunten zijn:

1) een nieuwe kijk op het fenomeen mobiliteit. Niet startend vanuit het verkeers-/vervoerssysteem, maar vanuit het communicatief systeem. Eigenlijk vanuit de oerbehoefte van mensen om te communiceren met elkaar, wat fysieke EN digitale mobiliteit oproept.

2) een idee over hoe het vakgebied in elkaar zit, een ‘bouwtekening’.  

Download als pdf

Back to Top