Deze paper gaat over het levensverhaal van verkeerskunde, over transitie en een beetje over mogelijke antwoorden op een aantal vragen. 
Zwaartepunten zijn:

1) een nieuwe kijk op het fenomeen mobiliteit. Niet startend vanuit het verkeers-/vervoerssysteem, maar vanuit het communicatief systeem. Eigenlijk vanuit de oerbehoefte van mensen om te communiceren met elkaar, wat fysieke EN digitale mobiliteit oproept.

2) een idee over hoe het vakgebied in elkaar zit, een ‘bouwtekening’.  

Download als pdf

Back to Top